Terug naar Kwaliteit en certificering

Certificaat AluEco

VPT Versteeg sluit zich aan bij de doelstellingen van AluEco.

AluEco: Samenwerking helpt het milieu

De stichting AluEco wordt bestuurd door de VMRG, de Vereniging van Aluminium Systeemleveranciers. AluEco bevordert duurzaamheid. Zij zorgt in de gevelbouw voor o.a. het beheren van een marktconforme recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame gebouwen.

Alueco VPT

VPT Versteeg is aangesloten bij de stichting AluEco en onderschrijft daarmee de doelstelling en ziet hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzame bouwmaterialen

Aluminium en staal zijn zeer duurzame bouwmaterialen met een hoge restwaarde. Al vele tientallen jaren is een goed functionerend inzamelingssysteem operationeel. Ruim 90% van het bij sloop of renovatie vrijkomend materiaal wordt gerecycled tot nieuwe hoogwaardige (bouw)producten.

Schrot Protocol

Terugnamegarantie

De leden van de VMRG hebben zich door ondertekening van een convenant bereid verklaard om in geval van sloop het door hen geleverde aluminium terug te nemen en in te brengen in de recyclingsketen.

Milieubelasting

De Stichting AluEco ziet erop toe dat recycling plaatsvindt tot hoogwaardige (bouw)producten met een minimum aan milieubelasting. De benodigde energie bedraagt bijvoorbeeld slechts 5% van de hoeveelheid energie die benodigd was voor de eerste productie, terwijl ook laklagen geen enkele belemmering vormen in het recyclingsproces. Samen met diverse (overheids)instanties werken de VMRG partners aan verdere terugdringing van de milieubelasting van metalen en aluminium gevelelementen.

AluEco certificaat

Lees meer over onze visie: Duurzaam ondernemen en MVO

VPT Sfeerbeeld vitaliteit header pons recycle aluminium
Industrieterrein Bakkersdam no. 6609
Bakkersdam 3, 5256 PK Heusden
Cookie Policy

VPT Versteeg gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar vptversteeg.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u VPT Versteeg toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen