Terug naar Kwaliteit en certificering

Veiligheidsbeleid en normen VPT Versteeg

VPT Versteeg beleidsverklaring

 • Bij VPT Versteeg zetten we veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) voor alle medewerkers en hun omgeving op de eerste plaats;
 • We borgen dat iedereen op de hoogte is van de procedures en voorschriften met betrekking tot de VGM aspectenen stellen dit centraal in onze strategie;
 • De procedures en voorschriften hieromtrent zijn opgenomen in ons veiligheidshandboek;
 • Het is de taak van iedere medewerker dat deze procedures en voorschriften worden nageleefd;
 • We zijn van mening dat we, door als team samen te werken, een veilige werkomgeving kunnen bieden;

VPT Versteeg is VCA**en SCL Trede 2 gecertificeerd
   

 • Alle medewerkers die namens VPT Versteeg op de bouwplaats aanwezig zijn zijn in het bezit van geldige certificaten zoals VCA basis / VCA VOL, hoogwerkercertificaat etc.

Dit zijn onze kernactiviteiten

 • Het ontwerpen, fabriceren, instaleren, onderhouden en reviseren van gevelbekleding en plaatwerkdelen in de ruimste zin van het woord.

Doelstellingen van het arbo- en verzuimbeleid

In onze onderneming voeren we een actief beleid op het gebied van de arbeidsomstandigheden, arbeidsveiligheid en verzuimbeleid.

De doelen van dit beleid  zijn vastgelegd in het arbobeleid van VPT Versteeg en houdt in:

 • zorgen voor een zo groot mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers;
 • het verbeteren van werkplekken;
 • het verbeteren van de functie-inhoud en de organisatie van de arbeid;
 • het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van ongevallen en blijvende arbeidsongeschiktheid.

Kernwaarden VPT Versteeg

 • Veiligheid eerst;
 • Geen compromissen sluiten als het gaat om veiligheid;
 • Meld gevaarlijke situaties en spreek anderen aan op (onveilig) gedrag;
 • Iedereen draagt bij aan veiligheidsevaluaties en verbeteringen;
 • Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
 • Gebruik altijd het juiste en goedgekeurde gereedschap;
 • Neem altijd deel aan tool-box meeting;

Onveilige werksituatie op de bouwlocatie

 • VPT Versteeg verleent zichzelf het recht om na melding aan de aannemer, het werk op de montage locatie eenzijdig stil te leggen wanneer er zich een onveilige werksituatie voordoet;
 • VPT Versteeg is in bovenstaande gevallen niet aansprakelijk voor uitloop van de planning en/of sancties c. boetes. Verleturen van onze monteurs op de betreffende locatie zullen in rekening worden gebracht;
 • De aannemer dient zo snel als mogelijk de onveilig situatie op te lossen, zodat er weer veilig gewerkt kan worden. De werkzaamheden zullen worden hervat in overleg met onze montageleider / project leider.

Industrieterrein Bakkersdam no. 6609
Bakkersdam 3, 5256 PK Heusden
Cookie Policy

VPT Versteeg gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar vptversteeg.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u VPT Versteeg toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen